Verzet Je

Beste mensen,

We laten ons uitkleden, de armoede stijgt in ons land. Tot hoever laten we ons dit gebeuren, waar ligt de grens............wanneer staan wij nu eindelijk op en komen we in actie....

Verzet Je, voor we dieper zakken.

Je kan het er mee eens zijn wat op deze blog staat, maar ook niet. Deel zeker je mening rechtvaardig en respectvol.

Zorg 2013 onze zorg

Nog meer Kattenbak-Akkoord; de Zorg in 2013

Vandaag; 4 mei 2012
Het eigen risico in de zorg gaat in 2013 waarschijnlijk omhoog van 220 euro naar 400 euro.
Bronnen in Den Haag bevestigen dat aan het AD. De verhoging is een gevolg van de 1,6 miljard euro die moet worden bezuinigd op de zorg. Er wordt volgens het AD nog gestudeerd op een compensatie voor mensen met lagere inkomens.


Het is van de zotte dan er steeds maar weer bezuinigd wordt op de zorg. Als we zo doorgaan met de kosten bij het volk maar op te schroeven, is het leed straks niet meer te overzien en stijgen de kosten in de zorg alleen maar.

Waarom?
Omdat men de eigen bijdrage of straks de kosten voor een ziekenhuisbed niet... meer op te hoesten is. Mensen alles uitstellen met een klacht, tot het te laat is, bij een levensbedreigde ziekte zoals kanker, hierdoor men vroegtijdig komt te overlijden......kort door de bocht, moord vanuit de overheid, klink hard, maar het is wel zo.

Voorbeeld, een kennis wilde geen foto's laten maken van haar schouder, omdat ze de kosten van de eigenbijdrage op dat moment niet kon betalen, dus bleef ze te lang met een pijnlijke schouder lopen, nu is haar klacht hierdoor chronisch geworden. Ik bedoel maar, nu zijn er meer kosten.

Welke minister die dit bedenk, is er voor de schatkist van Nederland, niet voor de belangen van het volk!
Ze denken in Geld niets meer niets minder, waardoor men niet meer in het oog heeft, welke gevolgen dit verder met zicht mee brengt.

Men lost het gevolg op met geld, maak de oorzaak ervan wordt niet opgelost.
Het is als een paracetamol voor de hoofdpijn, de pijn verdwijnt, maar de oorzaak van de hoofdpijn blijft!

Brandstofprijzen

Waarom accepteren mensen die hoge brandstofprijzen?

Hoewel in veel landen mensen de straten opgaan omdat de kosten van het dagelijkse leven enorm stijgen, lijkt Nederland te berusten in al die zaken die de regering doorvoert. Want de hoge benzineprijs is dus gewoon aan de regering te wijten en niet alleen aan de olieproducerende landen. In 2009 werd er nog massaal gestaakt door vrachtwagenchauffeurs die hele snelwegen afzetten door heel langzaam te gaan rijden, omdat de benzineprijzen zo hoog waren, Nederland lijkt nu te berusten in de graaicultuur van de overheid. Terwijl 2/3 deel van de prijs van de benzine naar de overheid gaat. Wie dus een liter benzine koopt van 1,70 euro, stort daarvan direct 1,13 euro in de kas van de overheid. Slecht 0,57 euro gaat naar de benzine zelf. Om die reden is het in andere landen ook veel goedkoper tanken.

De straat op en actie voeren, we laten ons toch niet uitkleden!!

Bewind van de (valse) Farao

               Rechts of linksom

Verslag van Vrouwe Justitia Februari 2012.

Rechts is schatkist bewaken verrijking van zichzelf en armoede, het volk lijdt.

Links is delen met het volk, één voor allen, allen voor één, weinig tot geen armoede.

Ik neem u mee terug naar het oude Egypte. Egypte aan het einde van de elfde dynastie, 4000 jaar geleden. Naar aanleiding van het boek de ogen van Horus, geschreven door Joan Grant.  Las ik o.a. hoe het kapitalisme zijn opmars nam met de komst van de (valse) Farao. Hoe het volk verdeeld werd, hoe armoede kwam, hoe hebzucht de overhand nam.

Hoe de Oryx nog één van de achttien provincies van Egypte nog in solidariteit leeft zonder hebzucht en armoede, maar leven in stille broederschap. Zij leven nog in licht, terwijl de rest van Egypte onder het bewind van de (valse) Farao in angst leven.

Nu denkt u, ja hoor, wat een onzin, dan ga ik, met u deze uitdaging aan en daag u uit dit verslag te lezen.

Lees en voel dat het tot op de dag van vandaag niets veranderd is in de wereld en ons eigen Nederland.

De (valse) farao van nu, de rechtse partijen  zijn, de Oryx met hun wachters de linkse partijen.

 

Bewind van de (valse) Farao

Hoe komt het dat de eigenaren van grote stukken land kunnen overleven tijdens een aantal opeenvolgende slechte jaren?

Antwoord; als de eigenaar van een groot landgoed ergens gebrek aan heeft, dan verkrijgt hij dat door iets waarvan hij overschot heeft te ruilen met de eigenaar van een ander landgoed.

Hij heeft gebrek aan graan, maar hij heeft bv. linnen, bouwstenen, fraai pottenbakkerswerk. En indien hij geen overschot heeft, dan ruilt hij iets van zijn opgeslagen rijkdommen, die hun waarde behouden ook wanneer de oogsten te wensen overlaten. Zo doen grondvorsten dat onderling. Als er niet voldoende graan in twee landen is wordt de schatkist van de farao geopend en gaat Egypte ruil handel drijven met andere landen.

Maar de arme mensen hebben geen duurzame schatten en als hun oogsten mager zijn verliezen ze hun land of lijden honger.

Hoe komt dat men honger lijd onder het bewind van de farao terwijl er land genoeg is?

 

Omdat farao en zijn abtenaren het land van het volk heeft afgenomen. Het graan wordt wel verbouwd, maar behoort niet de boer toe. Het behoort aan de man die het land in eigendom heeft. (vandaag de dag is het niet anders of wel?)

De heerser van Egypte zijn vergeten dat de aarde het landgoed van iedereen is en dat wat de aarde opbrengt aan de mens toebehoort die de grond bewerkt.

Iedereen moet voldoende land hebben om zijn eigen voedsel te verbouwen. Maar dat het geen zin heeft land van de rijken af te nemen en aan de armen te geven als er nog geen nieuw systeem is waardoor de armen hun eigendomsrecht gedurende een slechte oogstjaar kunnen behouden. ( vandaag de dag is dat niet anders, slechte oogstjaren door falen van overheden wordt op het volk teruggehaald).

De oryx hebben ook magere jaren, maar zij letten goed op het zwellen van de rivier, dan weten ze of ze wel of niet in staat zijn de graanschuren te vullen en eventueel met het noorden ruilhandel te moeten drijven. De schatkist wordt gebruikt zodat de mensen er niet onder lijden wanneer overvloed achter blijft.

In de oryx krijgen mensen voedsel als ze daar buiten hun schuld gebrek aan hebben.

(kortom de wachters letten op en grijpen op tijd in, geven gehoor aan signalen van o.a. het volk)

In de rest van Egypte krijgt niemand iets tenzij hij ervoor kan betalen (wat is nieuw vandaag de dag). Indien de mensen niet kunnen betalen door te werken, dan moeten ze hun land afstaan. En als ze geen land hebben dan moeten ze werken voor de man die hen in leven heeft gehouden, totdat hun schuld is afbetaald. Vaak vele jaren lang, soms een heel leven lang.

Hoe denk je dat de farao en zijn hovelingen aan hun groter huizen en andere monumenten zijn gekomen die hun belangrijkheid ophemelen?

Door slavenarbeid, onderdrukking, duizenden mensen van het eigen volk moeten voor hen werken, omdat ze ooit hebben moeten bedelen om graan, wilden ze hun kinderen niet zien omkomen van de honger.

U bent al zover gekomen met het lezen, ook om het verder te lezen? voelt u nu al het verschil? Of denkt u nog steeds onzin, ik hou het voorgezien, bent u een farao misschien?

Het graan is de waren rijkdom van Egypte (zoals geld nu ons graan is) en het graan zou aan vrije mensen moeten toebehoren die het ook hebben gezaaid. Het zou alleen in het buitenland moeten worden gekocht als de oogsten zijn mislukt. Maar nu trekken de mensen er niet eens profijt van als de graanschuren al voor de tweede oogst gevuld zijn. Men laat het liever wegrotten dan de mensen van honger bevrijden ( vandaag de dag niet anders).

De farao’s geven de schuld van mislukte oogsten en honger aan de Nijl toe, realiseren zich niet dat zij zelf eigenlijk de vader van de honger zijn. Farao is altijd zeer terughoudend om zijn graanvoorraad aan te vullen als dat betekend dat zijn schat de hoven van andere vorsten opluistert. Want farao beoordeelt zijn macht in termen van rijkdom en niet naar tevredenheid van zijn volk (Vandaag de dag is dat nog steeds zo, liever de schuld aan, linkse rakkers, iets of iemand geven dan je verantwoording nemen, merkbaar bij een rechtse kabinet).

Dat zal veranderen wanneer een wachter de heerschap over Egypte op zich neemt. Dan bestaan er geen machthebbers meer die hun macht niet aanwenden om zekerheid te brengen onder degenen die aan zijn hoede zijn toevertrouwd.

Ieder mens moet profijt trekken van het werk dat hij verricht en beschermd worden wanneer door nood wordt bedreigd.

In dat huidige systeem (nu ook nog) van Egypte en de farao, kan het zijn dat iemand in een goed jaar zo veel sla verbouwt of zo veel vis uit de rivier ophaalt dat hij niemand vindt met wie hij kan ruilen. Op die manier heeft hij in een slecht oogstjaar honger omdat hij geen handel kan drijven. Hij heeft geen duurzame waar en de schat die hij eigenlijk zou moeten hebben, namelijk graan dat verscheidene jaren goed blijft, is in handen van de overheersers (vandaag de dag nog).  Dit gebeurd ook als wetten slecht uitgevoerd worden en vele opzichters corrupt zijn. (goh, vandaag de dag niet anders, we hebben niet veel geleerd).

Traditioneel heeft vis een bepaalde ruilwaarde tegen groenten. Deze waarde blijft vaststaan, zelfs wanneer de opbrengst van de rivier gering en die van de landerijen overvloedig is geweest. Als dat gebeurt, lijdt de man met de sla mee met de man met de vis, want als de één niet kan betalen kan de ander niet verkopen. (komt bekend voor, speelt nu nog bij de beurzen)

Wanneer wachters het land overnemen, zal er op elke markt een ambtenaar worden aangesteld die over de graanvoorraden gaat. Nadat de mensen onderling ruilhandel hebben gedreven, wordt alles wat niet verkocht is naar deze ambtenaar gebracht en ingeruild voor graan. Dit graan kunnen ze opslaan tot ze het nodig hebben, net als de rijker mensen hun goud vasthouden.

En wat doet die ambtenaar met al die goederen die hij in ruil voor graan heeft ingenomen? Die worden verdeeld onder de mensen die niet in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De oude mensen, de wezen,de kreupelen, de zieken en al diegenen die nu moeten leven van aalmoezen of anders omkomen van de honger. Egypte zou weer in zijn oude glorie worden herstel.

Een wachter is namelijk iemand die bijdraagt aan de som van het menselijk geluk, in plaats van die verminderen. Zij zijn er voor het volk, geen verdeeldheid van arm en rijk, geen standsverschil.  Zijn naam zal gezegend worden door duizenden en nog eens duizenden mensen in heel Egypte. De enigen die zouden wensen dat hij niet geboren was zijn zij die de zorgen van andere mensen omzetten in eigen winst de farao.(Nu niet anders, hoe spugen we op en verafschuwen we linkse partijen of links denkende mensen en geven we liever de schuld aan die partijen, wel zo makkelijk, maar zo werkt het niet)

In het boek Ogen van Horus, zag Roidahn hoe het land Egypte lijdt aan een ziekte één die voorkomt uit de honger (hebzucht/macht) van de mens. Niet alleen in vette jaren maar ook in magere jaren. Roidahn begreep ook dat er een nieuw soort gezag nodig was, omdat de wetten op zichzelf genomen niet voldoende zijn, als mensen niet hebben geleerd hoe ze die verstandig moeten toepassen. Roidahn aan allen, die hij ontmoette geestelijke waarheid bracht, om hun honger te stillen, hij zag op zijn beurt dat het geestelijke voedsel door gegeven werd aan andere die het zwaar te verduren hadden.

Roidahn wist dat je het korstje op een zweer niet moet wegtrekken als het vlees eronder nog niet voldoende is genezen, omdat er dan een nieuwe wond ontstaat. Iets wat een farao niet begrijp, die rukt telkens weer de korts los van een zweer, zodat het nimmer geneest maar verergerd. Geen geduld waardoor het een doorgewoekerd ziekte (hebzucht) wordt, wiens weg een lange periode van herstel nodig zal hebben.

Maar voor het zover, voor Egypte kon komen dat, Egypte zijn korst kan loslaten, moest er een opstanding komen, de (valse) Faro moest verdreven worden. Dat zou de wedergeboorte van Egypte inluiden.

Alleen als er liefde in iemands hart leeft, kan ook de waarheid toegang vinden, alleen wanneer hij de waarheid herkent, kan hij liefde herkennen. Wanneer de liefde steker is dan de angst, macht of hebzucht. Dan kan iemand een wachter zijn en zijn kracht inzetten om anderen van de duistere heerschappij te bevrijden.

Egypte werd bevrijd van de (valse) Faro, het land was voor een langere periode, niet langer meer verdeeld

Maar, helaas, lijdt de wereld nog steeds aan de hardnekkige doorgewoekerde virus ziekte van hebzucht en macht. En herrees er ook in Egypte weer een hebzuchtige machthebber op!

Zolang dat blijft, zullen er wachter zijn, om dat virus te bestrijden en de kop voorgoed in te drukken.

2012 is een tijdperk van omkeer van verandering en herstel van een lang doorgewoekerde ziekte, de crisis is er een voorbeeld van, geld gaat stagneren, de euro stagneert, het volk komt in opstand, wederom ook weer in Egypte. Hoe deze farao’s hun schatkist ook blijven beschermen ten kostte van het volk, het zal allemaal tijdelijk zijn, uitstel van executie.

De tijd is bijna aangebroken dat de korstjes kunnen worden afgeschud. We missen alleen 1 punt, de wachters van nu hebben slapende strijders in Nederland, het volk van Nederland slaapt, ze mopperen, klagen, maar daar blijft het bij. Ze voeren liever actie om die sigaret die niet in cafés gerookt mag worden, of de alcohol die tijdens de carnaval parade niet mag worden gedronken. De waarheid van hun liefde is nog niet doorgedrongen naar het hart. Zonder strijdbare actie, kunnen de farao’s van nu de korsten van zwerende wonden blijven aftrekken!

En wie denkt, strijden / actie haalt toch niets uit, moet maar eens gaan verdiepen hoe onze sociale voorzieningen die we hebben of hadden tot stand zijn gekomen! Inderdaad door verzet en onze rode rakkers van toe!

Moraal van dit verhaal, Rechtse partijen zijn er voor de schatkist van de staat, niet voor het volk. linkse partijen voor het geluk van het volk door delen van de rijkdommen zonder verlies. Maar door slim onderhandelen zonder macht of hebzucht, zonder standsverschil.

En wie zich niet in dit verhaal kan vinden, zou bij zichzelf te rade moeten gaan, waar zijn belangen en prioriteiten liggen, schuilt er in u een farao of wachter?

Vrouwe Justitia